Tesis i treballs d'investigació

  • Domínguez-Mora, A., "Formació professional i gènere: estratègies per combatre la segregació de gènere en els cicles formatius de grau mitjà". Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Silvana Vitorassi, "Construção participativa de indicadores de avaliação do programa de educacão ambiental da itaipu binacional". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi doctoral.