Tesis i treballs d'investigació

  • MERCE MOREY LOPEZ, "Anàlisi de l'alfabetització informacional entre l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears". Univeersitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesi doctoral.
  • Pastor Gascón, Emerenciana, "Las técnicas interpretativas en la enseñanza de la Geología de campo con énfasis ambiental.". Illes Balears, Espanya, 2011. Tesi doctoral.