Tesis i treballs d'investigació

  • Elena Quintana Murci, "Les expectatives laborals i personals de les dones joves amb baix nivell de qualificació: un estudi de casos.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2004. Tesina de llicenciatura.