Tesis i treballs d'investigació

  • Pont, Guillem, "Ses Sitges. Un equipament per a l'educació ambiental". Universitat Illes Balears, Espanya, 1990. Tesina de llicenciatura.