Tesis i treballs d'investigació

  • Salvà Mut, "Planificación del sistema educativo de Palma". Universitat Illes Balears, Espanya, 1988. Tesina de llicenciatura.