Escoltar

Treball, formació i equitat

Formació i inserció sociolaboral

Projecte Tese

Trajectòries de l'Educació Secundària a l'Ocupació. Una perspectiva biogràfica. Projecte finançat pel Ministeri d'Educació i la Universitat de les Illes Balears.

 

Publicacions (a partir de l'any 2000)

Formació professional

La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención. Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació orientada als reptes d'investigació (2019). 

Itineratios de éxito y abandono en la FP

Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2.  (EDU2013-42854-R). Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació orientada als reptes de la societat. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Prevenir l'abandonament educatiu a l'educació secundària professional. Seminari internacional celebrat a Palma el 18 i 19 de desembre de 2017 en el marc del projecte "Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (EDU2013-42854-R).

 

 

 

Xerrades i conferències

Publicacions (a partir de l'any 2000)

 

Transicions educatives i laborals

Projecte Tese

Trajectòries de l'Educació Secundària a l'Ocupació. Una perspectiva biogràfica. Projecte finançat pel Ministeri d'Educació i la Universitat de les Illes Balears.

 

 

Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo. Seminari internacional celebrat a Palma de Mallorca en relació amb el projecte "Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biogràfica" finançat pel Ministeri de Economia i Competitivitat en el marc del 'Plan Nacional de I+D+i' (Ref.EDU2011-15327-E y EDU2009-13312).
 

 

 

 

 

Xerrades i conferències

Publicacions (a partir de l'any 2000)

Abandonament primerenc de l'educació i la formació

 

Itineratios de éxito y abandono en la FP

Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2.  (EDU2013-42854-R). Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació orientada als reptes de la societat. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 

Xerrades i conferències

Publicacions (a partir de l'any 2000)

Joventut

Publicacions (a partir de l'any 2000)

Gènere

Xerrades i conferències

Publicacions (a partir de l'any 2000)

 

Persones majors

Xerrades i conferències

  • Touza, C. (2019). Comunicació: Protocolo de actuación ante situaciones de malos tratos domésticos y autonegligencia. VI Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento.

 Publicacions (a partir de l'any 2000)