Escoltar

Educació per a la sostenibilitat i Interpretació del patrimoni

Educació ambiental

Xerrades i conferències

  • Oliver, M. F. (2015). Fent camí cap a l'escola holística. Conferència en les Jornades "Educació conscient, educació coherent". UIB: Es Niu Fundació.
  • Oliver, M.F., Morro, A. i Sureda, J. (2013). L'oportunitat creativa en el turisme a les Illes Balears (Hub TAlk).  Intervenció a càrrec de Miquel F. Oliver de la Universitat de les Illes Balears sobre l'estat de la qüestió del turisme cultural a les Illes Balears, dins l' espai de treball "Hub Turisme Creatiu", organitzat pel Campus Euromediterrani de Turisme i Aigua (e-MTA). Presentació.
  • Para todos la 2 (2012). Debate: El medio ambiente en la educación. Debate sobre la necesidad de hacer una reflexión sobre el papel que tiene la educación respecto a la naturaleza y su conservación, en el cual participa Miquel F. Oliver Trobat.
  • Álvarez-García, O.; Comas-Forgas, R.; Sureda-Negre, J.; Garcia-Escudero, LÁ. Environmental Competencies of Pre-service Teachers in Relation with Their Environmental Behaviour: a Case Study in Two Spanish Universities. Aberdeen, Escocia. SERA 2015. Presentación comunicación.
  • Álvarez-García, O.; Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R. & Morey-López, M. La formación inicial del profesorado de primaria en educación ambiental: una revisión de la literatura. Granada, España. FECIES 2015. Pòster.

Publicacions (a partir de l'any 2000)

 

Interpretació del patrimoni

Xerrades i conferències

  • Oliver, M.F., Morro, A. i Sureda, J. (2013). L'oportunitat creativa en el turisme a les Illes Balears (Hub TAlk).  Intervenció a càrrec de Miquel F. Oliver de la Universitat de les Illes Balears sobre l'estat de la qüestió del turisme cultural a les Illes Balears, dins l' espai de treball "Hub Turisme Creatiu", organitzat pel Campus Euromediterrani de Turisme i Aigua (e-MTA). Presentació.